Stadgeändring vid årsmötet

Uncategorized

Vid årsmötet 22 mars finns en ändring av föreningens stadgar på föredragningslistan.

Stadgarna finns för påseende under dokument här på hemsidan.

Vid årsmötet kommer även stadgarna att finnas för påseende.

 

[template id="348"]

Comments are closed.