Träningar inställda i Rangsby- och Ödkarby skola!

Uncategorized

Saltviks kommun har idag beslutat följande

  • Uthyrning och nyttjande av skolornas och daghemmens lokaler under kvällar och helger pausas fr.o.m. måndag 16.3.

Med anledning av:

Finlands regering och Utrikesministeriet samt ÅHS och Ålands landskapsregering har gått ut med anvisningar vilka utgör grunden för de ändrade rutinerna som Saltviks kommun går in för. Bland annat har följande restriktioner i Finland och/eller på Åland införts:

Alla publikevenemang med över 500 deltagare avbokas fram till slutet av maj.

Mindre publikevenemang rekommenderar regeringen också att ställs in.

Medborgarna ska vidta försiktighetsåtgärder när det kommer till närkontakt med personer i riskgrupperna. Onödiga träffar ska undvikas.

Barn, ungdomar och studerande som vistats på epidemiområden ska också undvika att återvända till daghem och skolor.

Resor bör undvikas.

[template id="348"]

Comments are closed.