Årsmöte 7 juni

Uncategorized

IF Fram håller årsmöte söndagen den 7 juni kl. 18 i Ödkarby Skola.

Stadgenliga förhandlingar, Stadgeändring, servering. Välkomna!

Förslag till nya stadgar finns för beskådan här : https://iffram.ax/om-oss/dokument/

 

Prisutdelningar kommer att anordnas vid separata tillfällen för varje idrott

 

P.g.a. restriktionerna på max. 50 personer ser vi helst att man på förhand anmäler närvaro på mötet, till Kristian

0457-3455458 eller vl.iffram@gmail.com

Comments are closed.