Årsmöte på söndag!

Uncategorized

IF Fram håller årsmöte söndagen den 7 juni kl. 18 i Ödkarby Skola.

Stadgenliga förhandlingar, Stadgeändring, servering. Välkomna!

Förslag till nya stadgar finns för beskådan HÄR

 

Prisutdelningar kommer att anordnas vid separata tillfällen för varje idrott

 

P.g.a. restriktionerna på max. 50 personer ser vi helst att man på förhand anmäler närvaro på mötet, till Kristian

0457-3455458 eller vl.iffram@gmail.com

[template id="348"]

Comments are closed.