Årsmöte 24 april

verksamhetsledare

IF Fram håller årsmöte söndagen den 24 april kl. 18 i Ödkarby Skola.

Stadgenliga förhandlingar och servering. Välkomna!

Prisutdelningar kommer att anordnas vid årsmötet, efter några års uppehåll, så vi hoppas på ett välbesökt möte

Om det finns ärenden du som medlem vill ta upp på mötet kan verksamhetsledaren kontaktas senast en vecka före mötet.

0457-3455458 eller vl.iffram@gmail.com

Comments are closed.