FC Åland

FC Åland är en samarbetsförening mellan de tre åländska föreningarna IF Fram, Sunds IF och IF Finströmskamraterna.

Syftet med samarbetet är att erbjuda möjlighet till ett naturligt samarbete över föreningsgränserna så att så många som möjligt får spela fotboll så länge som möjligt. FC Ålands moderföreningar bedriver i första hand fotbollsverksamhet för de yngre, från 6-7 år upp till 12 år. Med stöd från FC Åland, genom resurstränare och utbildning strävar vi efter att ha så många lag som möjligt. Vid 13 års ålder (11-manna fotboll) flyttas grupperna ihop till FC Åland.

Föreningens styrs av en centralt tillsatt styrelse där medlemsföreningarna har valt in sina representanter. Styrelsens huvuduppgift är att utfärda riktlinjer, policys samt ansvara för föreningens ekonomi. Man har sammanställt föreningens policy för barn och ungdomsidrott. Det operativa arbetet sköts av FC Ålands sportgrupp. Sportgruppen handhar löpande operativa uppgifter rörande senior och ungdomslagen.

FC Åland har en resurstränare anställd. Resurstränaren fungerar som ett stöd till medlemsföreningarnas junior och ungdomslag. Tränaren ordnar regelbundna tränarträffar och finns tillhands ute på fältet vid träningar och matcher. Resurstränaren är även verksam inom ”Region Åland” och bistår/assisterar Ålands Fotbollförbund i frågor rörande barn och ungdomsfotboll m.m.

 

Resurstränare: Alexandre Semenov
Mejl: alexandre.aland@gmail.com
Tel: 040-178 1200