P/F 2017

Våren 2022 startar vi upp en ny grupp inom fotbollen, där alla flickor och pojkar födda 2017 är välkomna!

Vi leker fotboll en gång i veckan på måndagar kl. 18-19 i Rangsby. Preliminärt startar vi måndagen den 16 maj, men det kan ändras med tanke på planens skick.

ÄNMÄL ER HÄR

OBS!

Verksamhetsledaren är med och startar upp gruppen under de första veckorna, för att därefter lämna över till gruppens kommande ledare.

I formuläret finns en ruta där man kan skriva i om man är intresserad av att hjälpa till som ledare. Det bästa och naturligaste är om föräldrar till barnen också fungerar som ledare. Vi rekommenderar varje lag att ha minst två ansvariga ledare samt två eller flera lagledare, som bistår de ansvariga. Administrationen runt laget handhas av verksamhetsledaren, som också bistår med all nödvändig information, möjligheter till utbildningar, träningsupplägg/övningar samt utrustning till laget.

För mera information och frågor, kontakta verksamhetsledare Kristian på +358 457 3455 458 eller vl.iffram@gmail.com

Comments are closed.